A Rádió Gaga szakmai, erkölcsi kódexe

A Rádió Gaga kétnyelvű kereskedelmi rádió, amely kulturális híd kíván lenni a két együttélő etnikum (román és magyar) között Marosvásárhelyen és Maros megyében. Ebből a szándékból fakad a szakmai, erkölcsi kódexünk legtöbb előírása.

A célközönség a 18-58 év közötti felnőtt hallgató – ezért a zenei arculat az ú.n. „adult contemporary format” amely többnyire a pop-rock műfajába tartozó nemzetközi, román és magyar slágereket tartalmazza. A „manele” típusú mulatós zene nem megengedett a mi rádiónkban.

A tájékoztató és hírműsorainkban a következő elvek érvényesülnek: objektivitás, a korrekt informálás joga, egyenlőség és mértéktartás, részrehajlás-mentesség, ugyanakkor a magánélethez való jog és a kiskorúak védelme.

A kulturális és szórakoztató műsorainkban szem előtt tartjuk, hogy ne sérüljenek: az alapvető emberi jogok, a bármilyen kisebbséghez (etnikai, vallási, nemi, faji, stb.), a különböző társadalmi kategoriákhoz tartozó személyek (idősek, hátrányos helyzetűek, szegények), ill. a kiskorúak jogai és emberi méltósága.

A műsorvezetők és hírszerkesztők mindig udvarias modorban szólnak a hallgatókhoz, a teljes személyzet viszonya pedig erkölcsileg kifogástalan, előzékeny és tiszteletteljes lesz az ügyfelek, a hallgatók vagy a látogatók iránt. Durva, sértő kifejezések használata tilos.

A tréfa, a humor mindig jelen lesz műsorainkban, de mindig csak a jóízlés határain belül.

A rádiónk műsoraiban általában kerüljük a környezetünk olyatén bemutatását, amely reménytelen, kilátástalan, és az apokalipszis felé tartó színben tünteti azt fel, ellenkezőleg: arra törekszünk, hogy a hallgatókat a szülőföldjükön helybenmaradásra, vállalkozásra ösztökélje, és azt sugallja, hogy a nehézségek ellenére is érdemes itt élni.

Ugyanakkor a Rádió Gaga mindenben követi és tiszteletben tartja az érvényes audiovizuális törvény rendelkezéseit és előírásait, valamint az újságírók szakmai és etikai kódexét.

A Rádió Gaga vezetősége


Az audiovizuális szolgáltatók kötelesek biztosítani a közvélemény egyszerű, közvetlen és állandó hozzáférését legalább a következő adat-kategoriákhoz:

a) a cég megnevezése, jogi formája és székhelye.

b) Az audiovizuális sugárzási engedélyt birtokló cég törvényes képviselőjének neve és a tulajdonosi összetétel a természetes vagy jogi személyek szintjéig, akik 20% feletti tulajdonrészt birtokolnak a törzstőkéből, vagy a szavazati jogokból.

c) Azon személyek neve, akik a cég vezetéséért, illetve főként a műsorszerkesztésért felelősek.

d) A média-szolgáltató elérhetősége, beleértve az elektromos postacímet és a honlapcímet is, ahol gyorsan, közvetlenül és hatékonyan elérhető.

e) A szolgáltató által szerkesztett kiadványok és egyéb szolgáltatott programok listája.

(saját fordítás)

SC Alamo Impex 97 SRL - RÁDIÓ GAGA

Marosvásárhely, Calarasilor (Kossuth) u. 1. sz.

Törvényes képviselő: Hompot Szilárd, ügyvezető

Tulajdonosok: MMTK Nonprofit Kft 55.0259 %, Asociatia pentru Spatiul Media Transilvan 44.9741%

Cégvezetőség:

- Hompot Szilárd – ügyvezető
- Farczádi Attila – főszerkesztő
- Kakasi Mihály – programigazgató
- Vitus Árpád – műszaki igazgató
- Virág Ildikó – főkönyvelő

Postai cím: 540046 – Marosvásárhely, Calarasilor (Kossuth) u. 1. sz. Maros megye.

Honlap címe: www.radiogaga.ro elektronikus postacím: office@radiogaga.ro.

Tel./Fax. 0040-265-250.178

Rádió GaGa frekvenciák:
- Marosvásárhely, 88MHz
- Szászrégen, 94,7MHz
- Segesvár, 104,3MHz
- Szováta, 102MHz

A Nemzeti Audiovizuális Tanács hivatalos honlapja: www.cna.ro.