"Rádió Gaga Tűzpiros, hibrid Csodakocsi – Radio Gaga Mașină hibrid miracol, de culoare roșie" Nyereményjáték szabályzata

A kampány időtartama: 2021. szeptember 27. – 2021. december 19. A közjegyző által hitelesített román szabályzat szabad, magyar fordítása. Eltérés esetén a román nyelvű szabályzat alkalmazandó!

 1. cikkely – Szervező
 2. cikkely
  A "Rádió Gaga Tűzpiros, hibrid Csodakocsi – Radio Gaga Mașină hibrid miracol, de culoare roșie" nyereményjáték (továbbiakban Nyereményjáték) szervezője az Alamo Impex 97 Kft. (román jogi személy, székhelye: Marosvásárhely, Călărașilor utca 1. sz. I. em., Maros megye, Románia, adószáma: RO 9603323, cégbejegyzési száma J26/403/1999), képviseli Hompot Szilárd István (továbbiakban: Szervező). A nyereményjáték jelen szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) meghatározott alapelvek és előírások szerint zajlik, amely minden résztvevő számára kötelező érvényű. Jelen szabályzat ingyenesen elérhető román és magyar nyelven bárki számára a www.radiogaga.ro weboldalon, valamint a Szervező székhelyén és minden munkapontján, a kampány teljes időtartama alatt.
 3. cikkely – Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat kiegészítésére és/vagy módosítására, valamint a kampány felfüggesztésére, megszakítására vagy meghosszabbítására, a résztvevők előzetes informálását követően. Minden kiegészítés és/vagy módosítás kiegészítő melléklet alapján történik, melyeket a fent említett tevékenységi helyeken, valamint a www.radiogaga.ro weboldalon kiközlésre kerül. A változtatások a www.radiogaga.ro weboldalra történő felkerülésével lépnek hatályba. A szervező nem vállal felelősséget a módosítások résztvevők általi tudomásul vételéért, amennyiben ezek a fent említett módon kiközlésre kerültek.
 4. cikkely – Nyereményjáték helyszíne és időtartama
  A "Rádió Gaga Tűzpiros, hibrid Csodakocsi – Radio Gaga Mașină hibrid miracol, de culoare roșie" nyereményjáték 2021. szeptember 27-én kezdődik és 2021. december 19-én ér véget (továbbiakban: nyereményjáték időtartama). Nyereményjáték helyszíne: a Gaga Rádió műsorvételi területe.
 5. cikkely – Részvételi jog A nyereményjátékban minden 18. életévét betöltő (az műsorban való részvétel időpontjában), romániai lakhellyel rendelkező, természetes személy részt vehet, aki 2021. szeptember 27. és 2021. december 19. között, naponta 06-22 óra között (kivételt képez a 18-19 közötti időtartam), a Szervező műsorvezetői által korábban bejelentett óra slágerének lejátszásakor, tárcsázza a 0265-250288 telefonszámot és élő adásban helyesen válaszól a Szervező műsorvezetői által feltett kérdésekre és elfogadja jelen Szabályzat feltételeit. Ugyanaz a személy csak egyszer játszhat és csak egyszer kerülhet fel a sorsolási listára. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, ingyenes, csakis azok vehetnek részt, akik a Szabályzatban leírt feltételeknek eleget tesznek. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezőhöz köthető alkalmazottak és bedolgozók, ezek férje vagy felsége, valamint első és másodfokú hozzátartozóik (pl. szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák, testvérek, stb.). Abban az esetben, ha az ellenőrzések során kiderül, hogy ezek a feltételek nem teljesültek, a nyereményre a kisorsolt személy nem jogosult. Szabályzatnak megfelelően a nyereményt a tartalékosként kisorsolt résztvevő kapja meg. Szervező fenntartja a jogot bármely résztvevő kizárására, amennyiben a részvétel a Szabályzat megszegésével történt.
 6. cikkely – Nyereményjáték lebonyolítása 2021. szeptember 27. és 2021. december 19., naponta 06-22 óra között (kivételt képez a 18-19 közötti időtartam, az RFI műsorának átvétele miatt), minden órában elsőként lejátszott zeneszám után, a Szervező műsorvezetői bejelentik az óra slágerét. Az első hallgató, aki a sláger észlelésekor tárcsázza a 0265-250288 telefonszámot (nem vehetők figyelembe azon hallgatók, akik a dal lejátszása előtt vagy után tárcsáznak), élő adásba kerül és helyesen válaszól a Szervező műsorvezetői által feltett kérdésekre, jogot szerez a sorsoláson való részvételre, felkerülve a Sorsolási listára. A nyereményjáték időtartama alatt (2021. szeptember 27. és 2021. december 19., naponta 06-22 óra között, kivételt képez a 18-19 közötti időtartam, az RFI műsorának átvétele miatt) csak egy sorsoláson való résztvevő nevezhető ki. Élő adásban kötelezően említésre kerül e résztvevő sorszáma és keresztneve, más személyes információ nem közölhető. A műsorvezetők kérdéseire tett helyes válaszok megadását követően, a részvevőnek közölnie kell elő adáson kívül, a Szervező által kinevezett személy számára, a következő személyes adatait: családnév, keresztnév, személyi szám, lakcím, telefonszám, email cím, a sorsoláson esetlegesen elnyert nyeremény átadása miatti kapcsolatfelvétel érdekében. Amennyiben a résztvevő helytelenül válaszól a feltett kérdésekre, nem kerülhet vel a sorsolási listára és nem vehet részt a sorsoláson. A helyes válaszok megadását követően a sorsolási listára felkerült résztvevő egy sorszámot kap, mely segítségével részt vesz a sorsoláson. Élő adásban kötelezően említésre kerül e résztvevő sorszáma és keresztneve, más személyes információ nem közölhető. A sorszámot telefonon is közlik a résztvevővel, a frissített sorsolási lista egyszerűsített változata (csak a keresztnév, sorszám és részvételi dátum és óra szerepel) pedig felkerül a Szervező www.radiogaga.ro honlapjára is. A sorsolás időpontja, melyre a sorsolási listán szereplő résztvevők vesznek részt, 2021. december 20-án kerül megrendezésre, közjegyző jelenlétében. A sorsolás a random.org applikáció segítségével történik, melyet a közjegyző hitelesít. A 0265-250288 telefonszám tárcsázásával vélelmezhető, hogy a résztvevők elolvasták, megértették és elfogadták jelen Szabályzatot, valamint hozzájárulnak ezen előírások betartásához.
 7. cikkely – A nyeremény leírása, a sorsolás hitelesítése, a nyeremény átadása
  A nyereményjátékban a következő nyereményt sorsoljuk ki:
  Fiat 500 Hybrid új személygépkocsi, a következő technikai adatokkal:
  • Típus: Fiat 500 1.0 Hybrid
  • Felszereltségi szint: Cult
  • Henger úrtartalom: 999 cmc,
  • Üzemanyag: benzin/hibrid
  • Teljesítmény: 70 CP
  • Meghajtás: első tengely
  • Környezetszennyezési besorolás: Eu6
  • Szín: piros
  • Gyártási év: 2021
  • Motor sorszáma: 0418451
  • Karosszéria sorszáma: ZFACF1BJ8NJF55118
  • KM: nincs meghatározva (a személygépkocsi új, csak a kampány során használták népszerűsítési célra)
  • Garancia: Fiat által nyújtott garancia
  • Nyeremény értéke: bruttó 69.039,94 lej
  A személygépkocsit a Szervező képviselője adja át a nyertesnek, használati megkötések nélkül. A személygépkocsi ideiglenes rendszámmal lesz beíratva a forgalomba és az összes olyan dokumentumot tartalmazza, amely a közúti forgalomba való beíratáshoz szükséges. A nyeremény átadásának feltételeit telefonon közöljük a nyertessel, amely egy Romániában működő Fiat márkakereskedésből lesz átvehető. A személygépkocsi átvétele után a nyertest terheli minden román előírás betartásáért járó felelősség a gépkocsi használatát illetően, beleértve a gépkocsi 3o napon belüli átírása, regisztrációs és beíratási díjak kifizetése, az autó iránti polgárjogi felelősség vállalása, kötelező biztosítás megkötése, útadó befizetése, időszaki műszaki ellenőrzés elvégzése stb. Szervezőt, a nyeremény átadását követően semmilyen felelősség nem terheli ennek kapcsán. A személygépkocsi határidőre történő bejegyzése, valamint az ezzel kapcsolatos különböző díjak befizetése a nyertest terhelik és nem a Szervezőt. A népszerűsítő kampányban használt termékfotók tájékoztató jellegűek. A nyeremény átvételének időtartama a sorsolást követő 60 nap. A nyereményjáték nyertesei, nem kérhetik a nyeremények ellenértékét, a nyeremények más vagy más specifikációjú termékekre sem cserélhetőek és a nyeremény fölötti jogot nem engedményezhetik harmadik személyre. Abban az esetben, ha valamelyik nyereményt nem lehetett átadni a Szabályzat által előírt feltételek szerint, a szervező fenntartja a jogot az illető nyeremény visszavonására. Abban az esetben, ha a nyertes nem tudja személyesen átvenni nyereményét, egy közjegyző által aláírt meghatalmazással egy másik személyt is meghatalmazhat ennek átvételére. Abban az esetben, ha különböző okokból a nyeremény nem talál gazdára, Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremény a birtokában marad. A nyereményekért legkésőbb 2021. december 31-ig lehet jelentkezni. A nyeremények kisorsolása a szervező képviselője és egy közjegyző jelenlétében történik. A sorsoláson egy nyertest és két tartalék nyertest sorsolunk ki. A sorsoláson minden előfizető részt vesz, aki a fentiekben részletezett feltételeknek megfelel. Sorsolás és érvényesítés követően a nyerteseket legtöbb hét napon belül telefonon értesítjük.
  A nyertes a következő érvényesítési, együttes feltételeknek kell megfeleljen:
  • - teljesíti a részvételi feltételeket,
  • - sorszámmal szerepel a Sorsolási listán, valamint a műsor felvételek archivált nyilvántartásából kiderül, hogy részt vett az élő adásban, a listán szereplő időpontban,
  • - 18 évét betöltötte az elő adásban való részvételkor,
  • - Romániai lakhellyel rendelkező természetes személy,
  • - Nem alkalmazottja és/vagy bedolgozója a Szervezőnek, nem férje vagy felsége, valamint első és másodfokú hozzátartozója ezeknek (pl. szülők, nagyszülők, gyermekek, unokák, testvérek, stb.),
  • - Jelenjen meg a nyeremény átvételére, felmutatva a személyi igazolványát, melynek adatai egyezzenek a Sorsolási listában megadott és szereplő adatokkal,
  • - töltse ki és írja alá a személyi adatokra feldolgozására vonatkozó nyilatkozatot, valamint a nyeremények átvételéről szóló dokumentumot.
  Abban az esetben, ha a kisorsolt nyertessel nem sikerül kapcsolatba lépni, három különböző napon, a sorsolást követő egy hét leforgása alatt, vagy időközben elhunyt, a nyereményt érvénytelenítjük és az első számú tartalék-nyertes veszi át a helyét. Abban az esetben, ha a tartaléknyerteseket sem sikerül érvényesíteni, a nyeremény nem kerül átadásra és a Szervező birtokában marad. A nyertesek tájékoztatása során a szervező felkéri a nyerteseket személyes adataikat feldolgozására és felhasználására. A nyeremények átvételéhez a nyertesnek a következő személyes adatait kell megosztania a szervezővel: vezetéknév, keresztnév, személyazonossági okirat sorozata és száma, lakcím, telefonszám és személyi szám. Jelen Szabályzat értelmében és a nyertes nyilatkozata alapján, Szervező nyilvánosságra hozhatja a nyertes nevét, fényképét és nyereményét saját kiadványaiban, valamint a nyeremény átadásáról készített fotót, videót is megjelentethet róla. A nyertes nyilatkozik arról, hogy a nyeremény átvételét és használatbavételét követően 2022 október 15-ig a nyereményautóról a Rádió Gaga reklámdekorációját nem távolítja el, a megjelölt időpontig így használja, így közlekedik vele.
 8. cikkely – Adók és járulékok Szervező felelőssége kiszámolni, visszatartani és befizetni a nyereményekkel kapcsolatos személyi adókat a 571/2003. Adótőrvény alapján. Minden egyéb adóügyi vagy más kötelezettség kizárólag a nyertest terheli.
 9. cikkely – Viták rendezése Szervező és résztvevők között esetlegesen felmerülő viták kezelése közös megegyezéssel történik. Abban az esetben, ha erre nincs lehetőség, a viták rendezése a Szervező székhelye szerinti illetékes bíróság feladata. A nyereményjátékkal kapcsolatosan felmerülő panaszokat írásban lehet megtenni, a kárt okozó eseménytől számított öt munkanapon belül. A panaszokat a office@radiogaga.ro email címre kell eljuttatni. A panaszokat a szervező által kijelölt bizottság, 48 órán belül (ünnepnapok és hétvége esetén 72 órán belül) megvizsgálja. Az eset megvizsgálása után a választ írásban, e-mailben juttatják el az észrevételt megfogalmazó félnek.
 10. cikkely – A szervező felelőssége A szervező nem vállalja a felelősséget az előfizetésre vonatkozó tulajdonjog fölötti vitákért, a nyertes kapcsolatfelvételének meghiúsulásáért, a nyertes távolmaradásáért, az előfizetési bizonylat elvesztésért, rosszul kitöltött, javított, átírt, törölt, kiolvashatatlan vagy hibás adatokkal ellátott, stb. előfizetési bizonylatokért, valamint az olyan bizonylatokért melyeket olyan személyekre állítottak ki, akik nem vehetnek részt nyereményjátékban. A szervező nem vállalja a felelősséget a nyereményekben okozott károkért, ezek elvesztéséért – sem a nyertes, sem egy harmadik fél által okozott sérülésekért – azok átadása után.
 11. cikkely – Az Európai Unió 2016/679-es szabályzata szerinti informálás A nyereményjátékba való belépés által a résztvevők beleegyeznek abba, hogy személyes adataik bekerülnek a szervező fél adatbázisába a nyertesek kilétének könnyebb beazonosítása miatt. A népszerűsítő kampány befejeztével az összes személyes adatot egy arra felruházott szakmai csoport megsemmisíti. Kivételt képeznek azok az adatok, amelyek felhasználását engedélyezik a résztvevők egyéb marketingkampányok céljára is. A játékban résztvevő személyek felhatalmazást adhatnak a szervező félnek arra, hogy személyes adataikat felhasználják más alkalmakor is: promóciós tárgyakat vagy információkat kapjanak postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs csatornákon, amelyeket a hatályos jogszabályok engedélyeznek. Abban az esetben, ha a résztvevők személyes adataik felhasználása mellett döntenek, a fenti módon bármikor információkat kaphatnak a szervező fél egyéb kampányairól és tevékenységeiről is. Abban az esetben, ha a résztvevők a jövőben nem szeretnének promóciós tárgyakat és információkat kapni postai úton, telefonon, e-mailben, SMS-ben vagy más telekommunikációs csatornákon, amelyeket a hatályos jogszabályok engedélyeznek, akkor egy aláírt és dátummal ellátott írásos kérvényt kell eljuttassanak a office@radiogaga.ro e-mail-címre vagy a Szervező fél székhelyére. Ezt követően legtöbb 15 napon belül egy, a kérésről szóló dokumentumot és egy válaszlevelet fog kapni a szervező féltől.
  A szervező összegyűjti, tárolja és feldolgozza a kampányban résztvevő nyertesek személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, lakhely, telefonszám, e-mail-cím, személyi szám) a nyeremények átadása, valamint az esetleges fellebbezések miatt. Az esetleges fellebbezéseket office@radiogaga.ro e-mail-címre kell eljuttatni, egy ilyen dokumentum megírásával pedig az aláíró fél vállalja személyes adatainak (vezetéknév, keresztnév, lakhely, telefonszám, e-mail-cím, személyi szám) felhasználását a válaszadás érdekében. A résztvevő által aláírt és dátummal ellátott kérvényében felszólíthatja a szervezőt azon információk közlésére, hogy személyes adatait felhasználja-e vagy sem. A résztvevő ugyanakkor kérvényezheti az adatok helyesbítését, aktualizálását, blokkolását, törlését vagy név nélküli felhasználását abban az esetben, ha azok a törvény által eltérően vannak felhasználva. A szervező köteles az adatokat a hatályos EU 2016/679-es szabályzata szerinti alapján kezelni, informálni a résztvevőt adatai felhasználásáról, hozzáféréséről, az adatok felülírásáról, valamint az igazságszolgáltatási szervekkel megosztani. A fenti jogok gyakorlása írásban lehetséges Alamo Impex 97 Kft.-nek (román jogi személy, székhelye: Marosvásárhely, Călărașilor utca 1. sz. I. em., Maros megye, Románia, adószáma: RO 9603323, cégbejegyzési száma J26/403/1999) küldött beadvánnyal. Értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül választ kap a beadványra.
 12. cikkely – A nyereményjáték megszűnése Jelen népszerűsítő kampányt határidő előtt csak Viss major esetén szűnhet meg, vagy a hatályos jogszabályok változása esetén, melyek lehetetlenné teszik a nyereményjáték folytatását többletköltséget vonva a Szervező számára.
 13. cikkely – Jogalapok Jelen nyereményjáték a 99/2000-es számú Kormányrendelet és 2016/679-es számú Európai Parlament Szabályzata alapján kerül megrendezésre.
 14. cikkely – A játékszabályzat A nyereményjáték szabályzatát ingyenesen elérhetővé teszi a szervező a www.radiogaga.ro weboldalon. A népszerűsítő kampányban való részvétellel a résztvevők biztosítják a szervezőt arról, hogy elolvasták és megértették a szabályzatot, illetve egyetértenek és tiszteletben tartják azokat.
Alamo Impex 97 Kft.

Hompot Szilárd István - Ügyvezető

Itt található a játékban résztvevők névsora: letöltés