Hirdetés

Városszerte dolgoznak

Hamarosan befejeződnek a munkálatok a Szent György téren, ahol föld alá helyezték a villanyvezetékeket, új távközlési és internet-hálózatot építettek ki, valamint új közvilágítási rendszert alakítottak ki. A feltört útburkolat újraaszfaltozását, illetve járdák térköveinek visszarakását a Sepsi Út-Építő Kft. és a Városi Kertészet munkatársai végzik.

Elkészült a József Attila utca egy részének újraaszfaltozása a Kós Károly utca és a Csorgó utca között, az utca másik felének felújítására már folyamatban van a műszaki terv és az engedélyeztetési terv elkészítése.

Zajlanak a munkálatok az 1918. December 1. utcában, a Grigore Bălan tábornok út és a Nicolae Bălcescu utca közötti szakaszon is, ahol jelenleg a református templom előtti oldalon az Electrica S.A. lebontja a régi villanyoszlopokat és eltávolítja a régi vezetékeket. Az eddigi munkálatok során talajfelszín alá helyezték az új villanyvezetékeket, kicserélték a járdaszegélyeket, szintre emelték az aknatetőket, elvégezték az útalapozást és leöntötték az első aszfaltréteget az útszakasz mindkét oldalán. Az út templom felőli részén már a járdákra is új aszfaltréteg került.

A Sepsi Út-Építő munkatársai felújítják a járdákat az Orgona utcában, kijavítják az aszfaltburkolat repedéseit és cserélik a megrongálódott aknafedeleket. Újrafestik az útburkolati jeleket a Romulus Cioflec utcában és a Jókai Mór utcában. Folyamatban van az Árnyas utca járdáinak felújítása, valamint az esővízelvezetési rendszer kialakítása az Orgona sétányon található parkolóban, ahol hamarosan a parkoló felújítása is elkezdődhet.

Az időjárástól függően tervezik a járdák felújítását a Császár Bálint utcában és a Tavaszi Sándor utcában is.

Hirdetés