Hirdetés

Impresszum

Kiadó: ALAMO IMPEX 97  Kft., Rádió GaGa
Ügyvezető igazgató: Hompot Szilárd István
Levelezési cím: Maros megye, Marosvásárhely, Calarasilor utca 1 szám, I.emelet.
Cégjegyzékszám: J26/403/1999
Adószám: RO9603323
Programigazgató: Illés Márton
E-mail-cím: office@radiogaga.ro
Telefonszám: +40265250179
Web: www.radiogaga.ro

Frekvenciák (MHz): Marosvásárhely: 88,0, Szászrégen: 94,7, Segesvár: 104,3, Szováta: 102,0, Székelyudvarhely: 87,9, Sepsiszentgyörgy: 88,7 ; Kovászna: 107,2, Barót: 90,5, Kézdivásárhely: 88,0, Gyergyószentmiklós: 91,2, Marosfő: 103,9, Csíkszereda: 93,9

Tulajdonosok: MMTK Nonprofit Kft 55.0259 %, Asociatia pentru Spatiul Media Transilvan 44.9741%

A Nemzeti Audiovizuális Tanács hivatalos honlapja: www.cna.ro
E-mail: cna@cna.ro
Tel.: +40(0)21 305 53 50
Fax: +40(0)21 305 53 54/56

Az Alamo Impex 97 S.R.L reklámfelületeit a Príma Press Kft. értékesíti.
E-mail: reklam@primapress.ro
Tel.: 0726-720280.

A műsorban elhangzó fizetett reklámok, közlemények, társadalmi célú reklámok, jótékony célú felhívások megkülönböztető (a többi műsortól elválasztó) szignál használatával kerülnek sugárzásra és nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik, azok valósághű tartalmáért a megrendelők tartoznak felelősséggel.

Nem vállalunk felelősséget a hozzászólások/kommentek és a szerkesztőségen kívüli felhasználók által közölt vélemények írások tartalmáért.

Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a beérkezett hangzó anyagok, írások, fényképek, videók közléséről döntsön. Értesüléseket átvenni csak a Rádió Gaga portálra való hivatkozással lehet. Más honlapok, webes felületek a Rádió Gaga portál tartalmait a Rádió Gaga üzemeltetőjének engedélyével másolhatnak át saját felületükre, csak címeket és kiajánlókat, és csak abban az esetben, ha oldalukon a műsor forrására mutató linket helyeznek el.

 

A Rádió Gaga szerkesztőségi elvei

A Rádió Gaga egy helyi kereskedelmi rádióhálózat, amelynek potenciális hallgatótábora 350 ezer fő.

Műsoraink – amelyek lehetnek hírtartalmak vagy szórakoztató műsorok – arra törekednek, hogy a történések valóságtartamát mutassák be minél szélesebb perspektívából. Emellett arra is fókuszálnak, hogy a széles közönséget érintő témaköröket úgy prezentálják, hogy tiszteletet mutassanak az adott témakör iránt. Ennek köszönhetően a pártatlanság, a pontosság és a korrektség a fő célkitűzésünk.

PÁRTATLANSÁG

A Radio Gaga műsorai a hallgatók sokszínűségét és értékeit helyezi előtérbe. Rádióadónknak teljes szabadsága van feldolgozni minden közérdekű témát úgy, hogy minél több nézőpontból mutassák be azt.

A pártatlanság nem feltétlenül egy matematikai egyensúlyt – tehát egy pró véleményt egy kontra vélemény követ – feltételez, de abból indul ki, hogy minden témának legkevesebb két értelmezése lehet.

Az ellentmondásos témák kiegyensúlyozott és helyes megközelítést igényelnek függetlenül attól, hogy milyen műsorban jelennek meg. A hírek különösen pártatlanok és figyelembe kell vegyék, hogy a hallgatóknak szükségük van saját véleményük kialakítására a feldolgozott történésekről.

A Rádió Gaga műsorkészítőinek és bedolgozóinak joga van kifejteni saját véleményüket, de ezek mellett érvelni szükséges. Sőt, ezen kívül számos más szabályt is be kell tartsanak, melyek a következők:

– a hallgatókat figyelmeztetni kell arra, hogy a kifejtett vélemény nem az egyetlen változata az illető történésnek;

– az ellentétes véleményeket nem hanyagolják el, nem bagatellizálják el, illetve nem nevetik ki;

– aki árnyalni vagy ellentmondani szeretne az események egy változatának, annak lehetőséget kell adni a megnyilvánulásra; ez különösen akkor érvényes, ha alkalmatlansággal, gondatlansággal vagy esetleges bűncselekmények elkövetésével vádolják az illetőt.

PONTOSSÁG

A Rádió Gaga rádió műsorvezetőinek, riportereinek és szerkesztőinek alaposan dokumentálódniuk kell, több forrásból kell ellenőrizzék a híreket, és adott esetben ki kell kérjék a jogi osztály tanácsát is.

A meglévő lehetőségek szerint az információkat közvetlenül a forrástól kell összegyűjteni, vagy fel kell venni a kapcsolatot az esemény résztvevőivel illetve azokkal, akik részt vettek rajta.

Az elsődleges és a másodlagos forrás megkülönböztetése elengedhetetlen. A forrással történő kapcsolatfelvétel nem csak azt jelenti, hogy az általa közölt tényeket, részleteket és adatokat már nem kell leellenőrizni.

A médiaszolgáltatók által küldött értesítéseket és más sajtóorgánumoktól feldolgozott információkat a Rádió Gaga riportere vagy tudósítója le kell ellenőrizze. Ha erre nincs lehetőség, akkor a témát a legnagyobb körültekintéssel kell megközelíteni, a terjesztése során pedig a forrás megnevezése kötelező.

Ha a rádió ténybeli hibát sugároz, akkor azt sürgősen javítani kell. A hiba elismerésével és a hiba eredetének megmagyarázásával a rádióállomás megakadályozhatja, hogy elfogultsággal vádolják meg.

Személyek vagy intézmények rágalmazásának gyanúja esetén a további lépéseket a jogi osztállyal együttműködve kell megfogalmazni.

A pontos informálás érdekében a használt nyelvnek megfelelőnek, túlzás- és értékítélet-mentesnek kell lennie. A helyes, tisztességes és ügyes kifejezés a rádióban kötelező.

HELYESSÉG

A Rádió Gaga műsorai a tisztességen, átláthatóságon és őszinteségen alapszanak. A műsorkészítők, az együttműködő partnerek és a nyilvánosság elvárásai egyaránt fontosak. Aki megjelenik valamilyen hír- vagy szórakoztató műsorban, azzal a rádióban tisztességesen és tisztességgel bánnak.

A programok jellege és időtartama már a műsorok elkészítésekor egyértelműek kell legyenek. Legyen szó akár közszereplőkről, akár hétköznapi emberekről, a rádió nem csaphatja be vagy vehezheti félre az állampolgárokat, akármilyen műsorban is szerepeljenek.

Kivételt képeznek az olyan újságírói vizsgálatok, amelyekben a valóság feltárása magában foglalja az oknyomozó újságírásra jellemző eszközök használatát; azonban ilyen esetekben is a rádió köteles teret biztosítani az érintett fél szemszögének ismertetésére.

A munkavállalónak joga van tudni, hogy:

– milyen témában jelenik meg a rádióban

– milyen hozzájárulást vár el tőle a rádió: megjegyzést, interjút vagy egy széles körű vitában való megjelenést. Utóbbi esetekben (amennyire lehetséges) a munkavállalónak tudnia kell, hogy kik lesznek a vitapartnerei

– a beszélgetés élőben vagy felvételről szól, illetve megszerkesztik-e. A rádió nem garantálja, hogy a műsort sugározni fogja, de azt is leszögezi, hogy nem áll érdekében olyan hosszú beszélgetéseket felvenni, amelyet később nem kíván használni.

A rádió elvárja a munkatársaitól, hogy őszinték legyenek.

A dokumentációs folyamat szigorú kell legyen és lehetővé kell tegye azoknak az elkerülését, akik a nyilvánosság megtévszetésére törekszenek.

A MŰSOROKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MEGTAGADÁSA

Amiért valaki nem hajlandó részt venni valamely műsorunkban, az még nem jelenti a műsor végét. Mindenkinek joga van elutasítani egy ilyen felkérést, azonban ilyen esetekben a közreműködő hiányának okát meg kell magyarázni.

A műsor producere és műsorvezetője köteles tájékoztatni a hallgatókat a megkeresett személy véleményéről a vitatott témában.

Egyes interjúalanyok megpróbálják megfélemlíteni a műsorkészítőket vagy riportereket, akik kapcsolatba léptek velük a műsor sugárzása előtt vagy után. Azok, akik helyesen, törvényszerűen bánnak munkatársaikkal, azokat a Rádió Gaga is támogatni fogja.

Akik önként vállalták a műsorban való részvételt, azok nem szakíthatják meg a közvetítést.

A Rádió Gaga műsorai tiszteletben kell tartsa Románia lakóinak etnikai, vallási és kulturális sokszínűségét, valamint el kell kerülje a társadalmi csoportokkal kapcsolatos sztereotípiákat. A Rádió Gaga tiszteletben tartja a magánélethez való jogot és a civilizált együttélés szabályait is.