Hirdetés

Felmentés a karantén alól

Indokolt esetben jár a járványügyi elkülönítés alóli felmentés, amit a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóságtól lehet kérni – tájékoztatnak.  Indokolt esetben a járványügyi elkülönítés alóli felmentésért az érdekeltek az derogaricarantinacv@gmail.com e-mail címre küldhetik az iratokat: a karantén felfüggesztésére írt kérést, amit a közegészségügy oldaláról lehet letölteni, személyazonossági igazolvány másolata, a kérelmező elérhetőségei (pontos cím, telefonszám, email cím).

  Orvosi vészhelyzet esetén szükség van az igazoló orvosi dokumentumokra, időpontot igazoló dokumentumra dátummal és időponttal a halaszthatatlan orvosi beavatkozásra. A COVID-19 RT-PCR vizsgálathoz szükséges az igazolás az engedélyezett laboratóriumok egyikében történő előjegyzésről (a piros zónában lévők esetében: a karantén 8. napján; a sárga zónában lévők esetében: a karanténidőszak bármelyik napján).

Egyéb események esetén el kell küldeni a karantén alóli mentesség igazoló dokumentumok valamelyikét, halotti anyakönyvi kivonat – temetések esetén; személyazonossági okmányok, gépkocsi engedélyek cseréje esetén. Felhívják a figyelmet, hogy a kérések elbírásláshoz és esetleges jóváhagyásához minden dokumentumra és azok helyes kitöltésére szükség van. 

Hirdetés