Hirdetés

Aggasztóak a román próbavizsga eredményei – véli a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége aggasztónak tartja a magyar nyolcadikos diákok román nyelv és irodalom tantárgyból elért próbavizsga eredményeit – írják állásfoglalásukban. 

 Az összesített eredmények vizsgálata alapján kijelenthető, hogy különösen a nyelvi szempontból izolált környezetben, tömbmegyékben vagy többségében magyar lakosságú vidékeken működő tanintézményekben regisztráltak 40%-nál is alacsonyabb átmenési arányt. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy az eredmények fokozottan alacsonyak azon tanintézetekben is, ahol a vírusjárvány miatt az elmúlt esztendőben hosszabb ideig nem sikerült biztosítani az oktatás valamilyen formáját, valamint ahol jelentősebb arányban hátrányos körülmények között élő diákságot iskoláznak be. 

Megítélésük szerint a gyenge eredményeket részben az okozta, hogy az új tananyag bevezetésekor, négy évvel ezelőtt, elmaradtak a román nyelv oktatási szemléletváltását célzó további, kiegészítő intézkedések. Az akut tankönyv- és segédanyaghiány, a mérési-értékelési követelmények, standardok kidolgozása terén 3 évig fennálló késlekedés és a mai napig érezhető bizonytalanság, következetlenség, illetve az új szemléletű oktatást alkalmazó pedagógusok célzott, átfogó továbbképzésének a hiánya eredményezték a jelenlegi próbavizsga eredményeit.

Aggodalommal látják azt is, hogy a júniusban nyolcadikos záróvizsgázó, ősszel kilencedik osztályt kezdő generáció helyzete a “kisérettségi” után sem tekinthető megnyugtatónak, hisz a mai napig stagnál a középiskolai tanterv kidolgozása, és nincs ezáltal semmilyen perspektíva a speciális román tananyag kidolgozására, alkalmazására vagy új tankönyvek kiadására. 

Levelükben kiemelik, a román nyelv oktatása különösen tömbmegyékben vagy nyelvi szempontból izolált közösségekben idegennyelvi oktatás-módszertani eljárásokat igényel. Ezen pedagógiai kompetenciák alapos és általános fejlesztését átfogó és következetes továbbképzési programokkal lehet csak biztosítani.

Javasolják és szorgalmazzák egy országos, kormányzati vagy európai alapokból finanszírozott komplex, nyelvoktatás szemléletű továbbképzési program kidolgozását, amely biztosíthatja a kisebbségi román nyelvoktatásban érintett összes pedagógus felkészítését, illetve egy állandó szakértői munkacsoport felállítását, amely a román nyelv tanulását támogató tananyagok és követelmények oktatási szintek közötti összehangolását biztosíthatja.

Hirdetés