Hirdetés

Felmentették eddigi szolgálatából és új kinevezést kapott Mátyás Károly a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia plébánosa

Személyi változásokról, áthelyezésekről rendelkezett Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. Az érseki rendelkezés többek között Mátyás Károlyt, a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia plébánosát és a székelyudvarhelyi kerület főesperesét felmenti eddigi beosztásából és kovásznai plébánossá nevezte ki. Helyébe Márton József, borszéki plébános érkezik. Felmentették még Oláh Dénest, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia plébánosát és a marosi és küküllői kerületek főesperesét, aki ezentúl Farkaslaka plébánosaként fog szolgálni. Ugyanakkor Korondra is új plébános érkezik, valamint Zetelaka új segéd-lelkészt kap. A teljes rendelkezés az összes személyi változással a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye honlapján tanulmányozható.

Hirdetés